Privacybeleid

Wie zijn we

Webdesigner te Hazerswoude dorp (Gemeente Alphen aan den Rijn)
Als het gaat om webdesign op maat bent u hier aan het goede adres. Elke webontwerp is maatwerk, waarbij gebruiksvriendelijkheid en een goede vindbaarheid in Google belangrijke elementen zijn. Wij staan voor u klaar.

Ton’s Internetdiensten, gevestigd te Hazerswoude-Dorp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.t-id.nl
E-mail: via contactformulier

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ton’s Internetdiensten, verwerkt alleen de gegevens die u invult op ons contactformulier, zoals naam, adres en eventueel u telefoonnummer. Als het bij een eenmalig contact blijft verwijder ik de gegevens binnen 2 maanden. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@t-id.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ton’s Internetdiensten verwerkt geen persoonsgegevens via de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ton’s Internetdiensten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ton’s Internetdiensten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ton’s Internetdiensten bewaart geen persoonsgegevens via de website.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ton’s Internetdiensten deelt geen gegevens aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ton’s Internetdiensten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ton’s Internetdiensten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt via het een contactformulier verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ton’s Internetdiensten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ton’s Internetdiensten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via het contactformulier

Hazerswoude, 25-05-2018

Contact formulier

<img class="img-right img-noborder wp-image-301 alignleft" title="Contact" src="https://t-id.nl/wp-content/uploads/2015/11/contact2-300x200.jpg" alt="contact" width="200" height="108" /> <u><strong>Ton's </strong><b>Internetdiensten</b></u> <p style="padding-left: 10px;">Mocht u naar aanleiding van de informatie interesse hebben, dan kunt u mij via dit Contactformulier hiervan op de hoogte brengen en ik neem z.s.m. contact met u op.</p>

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  X
  C O N T A C T - Ton’s Internetdiensten